e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Elektronik haberleşme sektörü nedir?


Elektronik haberleşme sektörü nedir?

Elektronik haberleşme sektörünün elektronik haberleşme hizmetinin verilmesi, sunulması, cihazlarının altyapısının sağlanması, ithali, bakımı, satışı ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili bir sektör olduğunu söyleyen Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı Göksun Işıl Batmaz, “Bu tanım Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yer alan tanımdır” dedi.

Elektronik haberleşme sektöründeki kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemelerin tarihçesinden bahseden Batmaz, “Elektronik haberleşme sektöründeki kişisel verilerin tarihi aslında 2004 yılına kadar uzanıyor. Bu da eski adıyla Telekomünikasyon Kurumunun 2004 yılında yayınlamış olduğu bir yönetmeliktir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Ardından 2008 yılında Elektronik Haberleşme Kanunu yayınlandı. Bu kanunun 51’inci maddesine ‘Kişisel veriler BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından düzenlenir’ diye bir fıkra eklendi. Daha sonra 2010 yılında Anayasa’nın 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında kişisel verilerin korunma hakkı eklendi.”

2012 yılında ise, BTK’nın 51’inci maddeden aldığı yetkiye dayanarak bir yönetmelik yayınladığını belirten Batmaz, “Elektronik haberleşme sektöründe iki tane çok önemli veri vardır. Birisi trafik verisi diğeri konum verisidir. Yönetmelik bu iki veri kapsamında çok ayrıntılı düzenlemeler içeriyordu” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“2014 yılında Anayasa Mahkemesi 51’inci maddeyi iptal etti. İptal sebebi; Anayasanın 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan kişisel verilerin sadece kanunla düzenlenebileceği ilkesiydi. Bu kapsamda madde iptal edildi. BTK Aralık 2020’de yeni bir yönetmelik yayınladı.”

VİDEO: 585
BAŞLIK: Elektronik Haberleşme Sektörü Nedir?
KONUŞMACI: Göksun Işıl Batmaz – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara