e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ersin Can: “Etkinliği Son Derece Yararlı ve Faydalı Buldum”


Ersin Can: “Etkinliği Son Derece Yararlı ve Faydalı Buldum”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 17 Haziran 2021’de hibrit olarak gerçekleştirilen 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Can, etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Etkinliği son derece yararlı ve faydalı buldum. Biliyorsunuz kurumumuz yani kurulan, 3-4 yıllık bir kurum. Bu noktada sahada, hem veri sorumlularının hem de ilgili kişilerin farkındalığını arttırmaya yönelik bir takım etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada bizi desteklediğiniz ve bu farkındalığın arttırılmasına yönelik yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı size şahsım adına teşekkür ediyorum.”

VİDEO: 282
BAŞLIK: Mehmet Ali İnceefe: Oldukça Başarılı Bir Etkinlik Olduğunu Söyleyebilirim
RÖPORTAJ: Ersin Can – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara