e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yurtdışına veri aktarımına ilişkin hususlar


Yurtdışına veri aktarımına ilişkin hususlar

Kişisel verilerin korunmasının özellikle teknolojinin ve bilişimin gelişmesiyle birlikte çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adli Bilişim Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, Türkiye’den yurtdışına veri aktarımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den yurtdışına veri aktarımına ilişkin düzenlemenin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesinde yer aldığını dile getiren Doğanay, “Yurtdışına veri aktarımı diğer kişisel verilerde olduğu gibi açık rızaya bağlanmış durumdadır. Ancak Kanun’da ön görülen hallerde de açık rıza aranmaksızın da aktarılabiliyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bununla birlikte karşı taraftaki sistemlerin güvenliğinin taahhüt edilmesi gerekiyor. Bir taahhütname ile Kurul’a başvurularak, bunun onayının alınması gerekiyor. Çok uluslu şirketlerde bu taahhütname biraz sorun yaşayabiliyor. Bu da Bağlayıcı Şirket Kuralları adındaki uygulamalarla giderilmeye çalışılıyor.”

VİDEO: 631
BAŞLIK: Yurtdışına Veri Aktarımına İlişkin Hususlar
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adli Bilişim Siber Suç Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara