e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Gençer: “Ulusal siber güvenlik seviyesini yükseltmek için mevcut stratejiler güncellenmeli”


Gençer: “Ulusal siber güvenlik seviyesini yükseltmek için mevcut stratejiler güncellenmeli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, Türkiye’nin ulusal siber güvenlik seviyesini daha üst noktalara taşıyabilmek için mevcut stratejileri ve teknolojik gelişmeleri siber tehdit vektörleri doğrultusunda güncellemek gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kapsamda kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Hazırlık çalışmaları esnasında faaliyet dönemi tamamlanan daha önceki ulusal strateji ve eylem planlarımız doğrultusunda yapılan çalışmaları analiz ederek değerlendirdik. Yine 20’den fazla ülkenin strateji ve eylem planı belgesi incelendi. Bununla birlikte ülkemizin siber güvenlik alanında ki deneyimleri göz önünde bulundurularak bir taslak oluşturuldu. 19 Şubat 2020 tarihinde 67 kurum, 127 katılımcıları ile bir çalışma gerçekleştirilerek strateji ve eylem planının son hali almış oldu.”

Strateji ve eylem planının kritik altyapılar aracılığıyla verilen hizmetlerin sürekliliği, güçlü hukuki temellerini esas alınması, yerli ve milli ürün ve hizmet kullanımının teşviki, siber güvenlik risklerinin etkin şekilde yönetilmesi, siber güvenliğin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olması ilkeleri üzerine inşa edildiğini belirten Gençer, “Ülke ekonomisinin geliştirilmesini, toplumsal yaşamın korunmasını ve milli güvenliğin sağlanmasını desteklemek için ülkemizde güvenli biçimde işleyen bir siber ortama sahip olmak ve siber güvenlikte uluslararasında marka haline gelmek vizyonu ve siber güvenliğin milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle kritik altyapılarımız başta olmak üzere siber olaydaki varlıklarımızın tehditlerden korunmasına ve siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ilgili tüm paydaşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek misyonu ile faaliyet dönemine başlayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023, 29 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş durumdadır” dedi.

Strateji ve eylem planında 8 stratejik amaca ilişkin, 40 eylem maddesi ve 75 tane de uygulama adımı bulunduğunu dile getiren Gençer, “Bu dergideki stratejik amaçlarımız; kritik altyapıların korunması ve mukavemetini arttırılması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, organik siber güvenlik ağı, yeni nesil teknolojilerin güvenliği, siber suçlarla mücadele, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, siber güvenliğin milli güvenliği entegrasyonu, uluslar arası işbirliğin geliştirilmesi olarak belirlendi. Geliştirilen bu politika ve stratejik amaçlarımızı tamamlayıcısı olarak ulusal seviyede siber güvenlik alanında en son teknolojik imkânların geliştirilmesi, çocukların siber ortamda korunmasını sağlanması, siber güvenlik farkındalığının tüm toplumda üst seviyede tutulmasını yönelik etkinliklerin sürdürülmesi, kaynağa ve hedefe yurt içi olan veri trafiğinin yurt içinde kalmasını sağlanması ve toplumun tüm kesimleri tarafından siber uzayın güvenle kullanılması bu strateji ve eylem planı kapsamındaki hedeflerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 548
BAŞLIK: Gençer: “Ulusal siber güvenlik seviyesini yükseltmek için mevcut stratejiler güncellenmeli”
KONUŞMACI: Onur Gençer – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara