e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

İşe alım süreçlerinde kullanılan yapay zeka yöntemleri


İşe alım süreçlerinde kullanılan yapay zeka yöntemleri

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Özge Evci Eralp, iş süreçlerinde kullanılan yapay zeka yöntemlerini anlattı. Eralp, işe alım süreçlerinde oyunlar, video ve chatbot görüşmeleri, çalışan izleme, siber izleme, oyunlar ve kişilik testlerinde yapay zekanın kullanıldığını aktardı.

Özge Evci Eralp konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Bunlar Türkiye’de de kullanılan yöntemler. Bunların sonunda sizinle ilgili dikkatiniz, karar vermeniz, adilliğiniz gibi sonuçlara varıyorlar. Bütün bunlar sizin karakterinizle ilgili ipuçları veriyor. Video ve chatbot görüşmelerinde, sizlerin aksanınıza, konuşmanıza, kullandığınız kelimelere bakıyor. Çalışan izlemede ise, attığı adım sayısı, gittiği yerler ve daha da ötesi evde e-postalarını ne kadar açıyor, ne kadar sürede cevaplıyor bunlara bakılıyor. Daha ileri giden şirketler de var. Örneğin çalışanlarına akıllı saatler vererek onların uyku düzeyini ölçen şirketlerde mevcut. Siber izlemeye geldiğimizde ise adayların veya çalışanların internet ortamındaki yansımalarına bakıyorlar, izlerine bakıyorlar. Oyunlar ve kişilik testleri çok gri bir alan. Çünkü sonuçlarıyla ilgili adaylara bilgi verilmiyor. Sizinle ilgili psikolojik varsayımları çıkarabiliyor, sağlık verisi olan özel nitelikli veri işleme faaliyeti teşkil eden bazı sonuçlara varabiliyor. Ya da geçmişinize dair bazı çıkarımlar yapabiliyor.’’

VİDEO: 337
BAŞLIK: İşe Alım Süreçlerinde Kullanılan Yapay Zeka Yöntemleri
KONUŞMACI: Avukat Özge Evci Eralp – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara