e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yapay zeka tartışmaları


Yapay zeka tartışmaları

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Özge Evci Eralp, tartışmalar konusunda bilgilerini aktardı. Eralp, tartışmalara bakıldığında ilk konunun etik olduğunun altını çizdi. Etik konusunda da tartışılmasının sebebi ise, ayrımcılık tartışması. Algoritmanın ayrımcılığa neden olacak şekilde tanımlanması ya da bir şekilde bunu öğrenmesinin burada büyük bir sorun haline geldiğini belirtti.

Özge Evci Eralp, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘’KVKK kapsamında, kişisel veri işleme ilkelerinden hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma şartını yerine getirmemiş oluyor. Diğer taraftan veri işlemenin yapay zekanın kullanıldığı belirtilmemesi büyük bir sorun. Çünkü KVKK 10’cu maddede, aydınlatma yükümlülüğünde, aydınlatma kişisel veri toplamanın yönteminin belirtilmesi gerekiyor. Yine yapay zekalı algoritmaların kullanıldığının mutlaka aydınlatma metinlerinde belirlenmesi gerekiyor. Yapay zekanın işlediği verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi her zaman tartışılan bir konu ve sadece iş süreçlerinde de değil. Çünkü yapay zeka bir şeyi kolay kolay unutmuyor. Yapay zekaya siz kişilik testi sonunda çıkardığı psikolojik sonucu unutturabilirsiniz ama hala ondaki test sonucundan bunu tekrardan çıkarabilir. Burada mevzuatın ya da amacın belirlediği süre kadar muhafaza edilebilme ilkesine aykırılık teşkil edebiliyor ve aynı zamanda kişiler silme haklarını kullanırsa burada hukuki sıkıntılarla karşılaşılabiliyor.’’

VİDEO: 338
BAŞLIK: Yapay Zeka Tartışmaları
KONUŞMACI: Avukat Özge Evci Eralp – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara