e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

İşverenin çalışanın kullandığı cihazlar üzerindeki denetim yetkisine yönelik kararlar


İşverenin çalışanın kullandığı cihazlar üzerindeki denetim yetkisine yönelik kararlar

İşveren tarafından sağlanan aracın özel amaçlı kullanımına dair işverenin kurallar koyabileceğini belirten Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yiğit, İşveren özel amaçlı kullanıma izin vermişse yapacağı her denetim işçinin özel hayatına müdahale anlamına gelir. Bu durumda işverenin denetim yapabilmesi için işçinin açık rızasını alması gerekir” dedi.

İşverenin bir izleme ve denetleme yapıyorsa çalışanı bilgilendirmekle yükümlü olduğuna da değinen Yiğit, Anayasa Mahkemesi Kararına göre de bu durumun demokratik bir toplumun gereği olarak görüldüğünü söyledi.

“Yine Anayasa Mahkemesi Kararı’nda diyor ki; ‘hukuki dayanak, amaç, kapsam, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları’ hepsi konusunda bilgilendirme yapılması gerekir” diyen Yiğit sözlerine şöyle devam etti:

“Yine Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararı; işverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür.”

VİDEO: 593
BAŞLIK: İşverenin Çalışanın Kullandığı Cihazlar Üzerindeki Denetim Yetkisine Yönelik Kararlar
KONUŞMACI: Dr. Esra Yiğit – Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara