e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kendi kendine karar alabilen yapılar


Kendi kendine karar alabilen yapılar

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin, ‘Yapay zeka ve kişisel verilerin korunması: Veri minimizasyonu ilkesi ve uygulama örnekleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Behçet Uğur Töreyin, aslında günümüz yazılım ve donanım teknolojisi ile gelişmiş donanımlar, sayısal bağlantılı nesnelere, döngü içerisinde yer alan insanlara, işletmelere ve işlevlere dayalı veri çözümlemesiyle sunulan verilere dayalı kendisini güncelleyebilen ve kendi kendine karar alabilen yapıların geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Yapay zekanın çeşitli tanımları verildi. Yapay zeka; çevreden edinilen algılarla deneyimleri harmanlayabilen, bu sayede çevreye eylemleriyle etki edebilme yetisi olarak tanımlanabilir. Bu kavram akıllı sistemlerle ilişkili bir kavram ve bu kavram aslında insanlık tarihi kadar eski.’’

VİDEO: 705
BAŞLIK: Kendi Kendine Karar Alabilen Yapılar
KONUŞMACI: Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin – İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara