e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için ne yapılmalı?


Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için ne yapılmalı?

Kişisel verilerin güvenliğinin öneminden bahseden KVKK Uzmanı Yasin Zengin, “Temel hak ve özgürlüklerin, özel hayatın gizliliğinin korunması bakımından önemlidir. Sosyal ve ekonomik hayatın düzen içinde sürdürülmesi bakımından önemlidir. Kamu hizmetlerinin etkin biçimde sunulması bakımından önemlidir” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda veri güvenline ilişkin bir maddeye değinen Zengin, “Burada şöyle diyor; Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenleri de anlatan Zengin, “Öncelikle bilişim altyapısı kişisel verileri koruyacak şekilde kurulmalı. İşlenen kişisel veriler analiz edilmeli, analiz için kişisel veri işleme envanteri çıkarılmalı, gereksiz olanlar silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmeli. Risk analizi yapılmalı, risk ve tehditleri belirlemeliyiz. Risk ve tehditlerin yok edilmesi veya azaltılması için teknik ve idari tedbirler belirlenmeli ve uygulanmalı. Uygulanan tedbirlerin geri bildirimi kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

VİDEO: 467
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Ne Yapılmalı?
KONUŞMACI: Yasin Zengin – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara