e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler


Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun bireylere kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlanması amacıyla birtakım haklar sağladığını ve bununla birlikte de veri sorumlularına da yükümlülükler getirdiğini dile getiren KVKK Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, bu anlamda Türkiye’de farklı mevzuatlarda düzenlemeler bulunduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“2004 yılında yürürlüğe girmiş olan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 135 ve 140’ıncı maddeler arasında kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından düzenlemeler yer almıştır. 2010 yılında Anayasamızda özel hayatın gizliliğine ilişkin olarak 20’inci maddeye ek bir fıkrayla kişisel verilerin korunması hakkı eklenmek suretiyle anayasal bir hak statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında Kişisel Verileri Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Yine 2016 yılında 181 sayılı sözleşmenin Türk hukukuna dahil edilmesi süreci ve yine 181 sayılı sözleşmeye ek protokolün Türk hukukuna dahil edilmesiyle artık mevzuatımızda yeni bir sürece girilmiştir.”

Hükümet politikası olarak da nitelendirilen temel belgelerde de kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin olduğunu belirten Yiğit, “Başta 11’inci Kalkınma Planı’nda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak teknolojinin getirdiği yenilikler ve uluslararası platformdaki yeni yaklaşımlar esas alınarak kişisel verilerin korunması hakkının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte de AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyum sağlanması hususundaki çalışmalar, başta 11’inci Kalkınma Planı olmak üzere yine Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı Yıllık Programı’nda yer almıştır. Bu kapsamda kurumlar üzerinde de kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak altyapı çalışmalarının yapılacağı hususuna yer verilmiştir. Yine Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde teknolojik gelişmelerin bu kapsamda göz önünde bulundurulacağı ve aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına yönelik mahremiyet gerektiren teknolojilerin kullanılması hususu yer almıştır” dedi.

VİDEO: 431
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler
KONUŞMACI: Tuğba Yiğit – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara