e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK dijital dünyadaki yaşamı güvence altına almak istiyor


KVKK dijital dünyadaki yaşamı güvence altına almak istiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) kişisel verilerin işlenmesine yönelik mevcut risk ve tedbirleri çok net belirttiğini ifade eden Trend Micro Satış Yöneticisi Gökhan Çörekçi, “Bütün risk ve tedbirlerin belirlenmesi, çalışanların eğitilmesi, farkındalık çalışmaları, kişisel veri politikalarının oluşturulması, teknik tarafta ise siber güvenliğin sağlanması, kişisel verilerin yedeklenmesi, kişisel veri takibi gibi unsurları göz önünde bulundurarak, bunu 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda net belirtmiş” dedi.

Kurumların mutlaka bir politikalarının olması gerektiğinin Kanun’da net ve açık bir şekilde ifade edildiğini aktaran Gökhan Çörekçi, “Bunların hepsine baktığımız zaman aslında burada tüm politikalarda açıkça şunu görüyoruz; kurumlarda yönetim politikalarının olması, kurum çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi, görev tanımlarının çok iyi yapılması ve bu şekilde sistemlerin koruma altına alınması bizi dijital dünyadaki karmaşık ve çok büyük verilere karşı maddi menfaat besleyen insanlara karşı koruyacaktır” şeklinde konuştu.

KVKK’nın çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Çörekçi, “Çünkü yapmış olduğu çalışmaların hepsinde, dijital dünyanın kötü insanlarına karşı çalışanlarının, paydaşlarının, ülkedeki bütün kurumların, şirketlerin, bireye kadar düşen herkesin dijital dünyadaki yaşamını güvence altına alarak, yurtdışını, vatandaşını, şirketlerini, kurumlarını koruma altına almak istiyor. Burada tüm politikaların oluşturulmasında KVKK anayasal düzenlemelerle idari ve teknik kısımları çok net açıklamış. Buradaki düzenlemelerin hepsinde bireyin hak ve özgürlükleri temel alınmış” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 483
BAŞLIK: KVKK Dijital Dünyadaki Yaşamı Güvence Altına Almak İstiyor
KONUŞMACI: Gökhan Çörekçi – Trend Micro Satış Yöneticisi
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara