e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK dışındaki kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmalı


KVKK dışındaki kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmalı

Özel nitelikli kişisel verilerle ilgili olarak diğer yasal düzenlemelerde eksiklik olduğunu belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, “Eğer diğer yasalarda vurgu yapılacaksa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun uygulamalarıyla, rehberlerindeki açıklamalar doğrultusunda ve kararıyla uyumlaştırılması gerekir” dedi.

Sağlıkla ilgili özellikle iş hukuku anlamında Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile örtüşen konularda düzenleme yapılması gerektiğine de vurgu yapan Eralp, “İş Kanunu’nda da bu anlamda kişisel verilerle ilgili, özellikle özel nitelikli kişisel verilerle ilgili bazı düzenlemeler yapılması lazım. Hem Borçlar Kanunu’nda hem de İş Kanunu’nda özellikle işçi sağlığıyla ilgili,özel nitelikli kişisel verilerle ilgili düzenlemeler olmalı” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 465
BAŞLIK: KVKK Dışındaki Kanunlarda Yeni Düzenlemeler Yapılmalı
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara