e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Minhaç Çelik: “e-Safe Bu Sene, hem Teknik hem de hukuk alanındaki Uzmanları Bir Araya Getirdi”


Minhaç Çelik: “e-Safe Bu Sene, hem Teknik hem de hukuk alanındaki Uzmanları Bir Araya Getirdi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 17 Haziran 2021’de hibrit olarak gerçekleştirilen 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde siberbulten.com’da Araştırmacı olan Minhaç Çelik ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Çelik, etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Öncelikle organizasyon için teşekkür ederim. e-Safe bu sene bir taraftan teknik, diğer taraftan hukuk alanında ve veri güvenliği konusundaki uzmanları bir araya getirmiş bizim için çok faydalı ve istifade ettiğimiz bir etkinlik oldu. Hem olayın teknik mevzuatını, uluslararası karşılaştırmalı şekilde dinleme imkânı bulduk hem de bu veri güvenliğinin hukuki mevzuatın teknik yöntemlerle nasıl birleştirileceğine dair fikir önerileri sunuldu. Ben çok faydalı buldum.”

VİDEO: 286
BAŞLIK: Minhaç Çelik: “e-Safe Bu Sene, hem Teknik hem de hukuk alanındaki Uzmanları Bir Araya Getirdi”
RÖPORTAJ: Minhaç Çelik – siberbulten.com’da Araştırmacı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara