e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pandemi Sürecinde, Siber Saldırıların Hedefi Bireylerden Büyük Şirketlere ve Hükümetlere Doğru Kaydı


Pandemi Sürecinde, Siber Saldırıların Hedefi Bireylerden Büyük Şirketlere ve Hükümetlere Doğru Kaydı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu şunları söyledi: “2020 yılı, her paydaş için siber kapasite ve yeteneklerin test edildiği bir yıl olarak tarihe geçti. Bilişim ve iletişim teknolojileri, yaşadığımız Covid-19 pandemisi sırasında, ekonomimizi ve toplumuzu çalışır durumda tutmak için hiç bu kadar hayati olmamıştı. Covid-19’un siber suç üzerindeki etkisine ilişkin yapılan araştırmalar, siber saldırı hedeflerinin bireylerden ve küçük işletmelerden uzaklaşarak büyük şirketlere hükümetlere ve kritik alt yapılara doğru büyük bir hedef kayması olduğunu gösteriyor. Evden çalışan personeli desteklemek için uzak sistemler ve ağlar kullanan kuruluşlar ve işletmelere yapılan siber saldırılarda, siber suçlular, veri çalmak, kar elde etmek ve kesintiye neden olmak için artan güvenlik açıklarından yararlanıyor.”

VİDEO: 254
BAŞLIK: Pandemi Sürecinde, Siber Saldırıların Hedefi Bireylerden Büyük Şirketlere ve Hükümetlere Doğru Kaydı
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – BTK Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara