e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Tatbikatlar, Siber Saldırı Sonrası Yayınlanacak Basın Bültenlerine Kadar Detaylı Planlanıyor


Siber Tatbikatlar, Siber Saldırı Sonrası Yayınlanacak Basın Bültenlerine Kadar Detaylı Planlanıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Beyaz Şapkalı Hacker Mustafa Altınkaynak, “Beyaz Şapkalı Hacker’ların Eylem Planından Anladıkları”nı anlattı. Altınkaynak, 2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’na da değindi: “Aslında kurumlardan beklenen, bulgu incelemelerinin zamanında yapılıp yapılamayacağının kontrolü idi. Kurumlara ilişkin siber olaylara müdahale ekibi personelleri ile eş zamanlı yapılan görüşmelerde, saldırıların doğru tespit edilip edilemediği kontrol edildi. Böylece, arkadaşların buradaki yetkinlikleri ve kurumun siber güvenlik farkındalığı puanlandı. Ve akabinde yine üst yönetime ne kadar zamanında bilgi verildiği ve bundan sonraki süreçlerin nasıl yönetildiği tartışıldı. Hatta daha somut bir örnek vermek gerekirse günümüzde siber saldırı her kuruma yapılabilir ama bu siber saldırılar yapıldıktan sonraki gidişatın da belirlenmesi gerekiyor. Örneğin bir kurum saldırı aldıktan sonra nasıl bir basın açıklaması yapması gerekiyor. Bu konulara kadar, 2017’de gerçekleştirilen siber güvenlik tatbikatında konuşuldu.”

VİDEO: 265
BAŞLIK: Siber Tatbikatlar, Siber Saldırı Sonrası Yayınlanacak Basın Bültenlerine Kadar Detaylı Planlanıyor
KONUŞMACI: Mustafa Altınkaynak – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara