e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Teknolojinin kullanımı ve yönetimi


Teknolojinin kullanımı ve yönetimi

Teknolojinin kullanımı ve teknolojinin yönetimi kavramlarının çok karıştırılan iki kavram olduğunu belirten Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, “Teknolojinin yönetimi dediğimiz konu işletmelerin sahip olduğu yeteneklerin yönetimi olarak ele alınır. Bu kavram itibariyle de teknoloji kullanımı teknoloji yönetiminden oldukça ayrışıyor” dedi.

İşletmelerin sahip olduğu yeteneklerden de bahseden Yeloğlu, “Teknolojik ürün veya hizmet üreten işletmelerden bahsediyoruz. Bu yetenekleri; ‘işletmelerin teknolojiyi tanımlamaları, bu tanımladığı teknolojileri seçmeleri, seçtikten sonra bunların iç veya dış kaynaklarca edinimi, bunların işletme içerisinde etkin bir şekilde kullanımı ve korunması veya terk edilmesi’ şeklinde ele alıyoruz” şeklinde konuştu.

Herhangi bir konunun yönetiminin üç ana başlık altında incelendiğini söyleyen Yeloğlu, “Birey, grup ve işletme bazında inceliyoruz. Kişisel verilerin yönetilmesinde bile bu üç unsuru bir arada ele almak gerekir” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 595
BAŞLIK: Teknolojinin Kullanımı ve Yönetimi
KONUŞMACI: Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu – Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara