e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) Kullanımı


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) Kullanımı

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi. Etkinliğe, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) Kullanımı konulu bir konuşma yapan KVK Uzmanı Ahmet Miraç Sönmez şunları söyledi: “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ya da veri sorumluları sicili neden var? Kanunumuzun ana yasası olarak adlandırabileceğimiz 4’ücünü maddesindeki genel ilkelerin içinde mündemiç olduğunu düşündüğümüz, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin yerine getirebilmesi için veri sorumluları sicili oluşturulmuş. Kanunumuzun 16’ıncı maddesinde yerini bulmuş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde kamuya açık olarak tutulan bir sicil bu. Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kayıt olmasını gerektiren bir sistem. Burada kaide kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sicile kayıt olması yönünde. Dolayısıyla kaide kayıt ama bunun tabii ki önemli istisnaları var. Veri Sorumluları Sicili’nin usulü ve esasları da bir yönetmelikle düzenlenmiş durumda. Söz konusu yönetmeliğimiz 30.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlandı, 01.01.2018 tarihinde de yürürlüğe girdi.

VERBİS yerini yönetmelikte alıyor. Tanımı yönetmelikte var. Sicile başvuru ve ilgili işlemlerle kullanılan, internet üzerinden erişilebilen, kaydın yapılabildiği, sorgulamanın yapılabildiği, yine Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulmuş ve yönetilen bir bilişim sistemi. Veri Sorumluları Sivil Bilgi Sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve e-Devlet ile entegre olarak çalışmakta. Dolayısı ile anlık olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Gelir İdaresi Başkanlığından ve e-Devlet’ten anlık veri çekilebilmekte. VERBİS’in ana ekran yüzünü https://kvkk.gov.tr/ sitesinden görmek mümkün.”

VİDEO: 135
BAŞLIK: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin (VERBİS) Kullanımı
KONUŞMACI: Ahmet Miraç Sönmez – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara