e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri Sorumluları Sicili ve Saklama Süresi


Veri Sorumluları Sicili ve Saklama Süresi

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir Bilirgen moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvenin ikinci oturumunda alanında uzman kişiler yer aldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu etkinlikte saklama süresi konusunda şunları söyledi: ‘’Bazı kanunlarda saklama süresi belli bu kapsamda veriler bu sürelere göre saklanacak. Aslında en başta söylediğim şu, bu saklama süresi kanunda belli değilse siz ne kadar fazla veri elde edip bunu saklamaya çalışırsanız o kadar güvenlik riski ile karşı karşıya kalırsınız ve bunları çözümlemeniz gerekiyor. Daha çok güvenlik yatırımı yapmanız gerekiyor. Çünkü bir veri ihlali olduğunda burada biraz önce gösterdiğim şekilde cezalar var. Özellikle bizim ilk bakacağımız kanunlarda ne kadar yer aldığı.’’

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyesi Şaban Baba ise saklama süresi hakkında şunları söyledi: ‘’Kanun genel ilkelerinde öngörülen süre kadar saklanır diye temel bir ilke var. Bununla birlikte yine sicile bildirilmesi gereken hususlardan birisi de saklama süresi ve biz bunu veri sorunları sicili yönetmeliğinin 11’i maddesi ya mevzuatta ön görülen süre ya da işlendikleri amaç için öngörülen süre şeklindedir ve bu maddeye göre süre belirlenir.’’

VİDEO: 311
BAŞLIK: Veri Sorumluları Sicili ve Saklama Süresi
KONUŞMACILAR: Cabir Bilirgen – Şaban Baba – Dr. Cengiz Paşaoğlu
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara