e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yapay zekanın kullanılması üzerine tavsiyeler


Yapay zekanın kullanılması üzerine tavsiyeler

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Özge Evci Eralp, yapay zekanın sağladığı algoritmaların ayrımcılık yaratmak için değil bunu engellemek için kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Özge Evci Eralp konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: ‘’Avrupa Komisyonu’nun da tavsiyeleri var. O da yine risk temelli bir yaklaşım. Risk analizlerinin yapılmasını istiyor. Norveç’in de veri koruma otoritesi tavsiyeleri var. Yapay zeka üreticilerine olan tavsiyeleri; tasarım aşamasında gizlilik ve az veri alınmasını ve daha çok anonimleştirme yapılmasını istiyor. Yapay zekayı kullanacak olan şirketlere olan tavsiyeleri ise; düzenli testler ve Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (DPIA) yapılmasını da öngörüyor. Fransız verşi koruma otoritesinin chatbot görüşünde ise, ‘bir chatbot’la yapılan görüşme bir kişinin işe alımına karar verip vermeme gibi önemli bir karara araç olamaz, ancak insan müdahalesini içeren bir sürecin parçası olabilir’ ifadeleri yer alıyor.’’

VİDEO: 339
BAŞLIK: Yapay Zekanın Kullanılması Üzerine Tavsiyeler
KONUŞMACI: Avukat Özge Evci Eralp – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara