e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmalıyız


Yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmalıyız

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri, “İletişimde ve dijital çağda inanılmaz bir devinim ve dönüşümle karşı karşıyayız. Özellikle pandemi sürecinde hızla dijitalleşme, kullanıcı alışkanlıklarını, iş yapış tarzımızı ve eğitim kültürümüzü kökünden değiştirdi” dedi.

“Ülkemizin yüzde 70’i aslında aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor. 8 saatlik günlük internet verisi kullanmayla, dünya ortalamasının bir saat üzerinde sosyal medya kullanıyoruz. Dolayısıyla da iletişim ihtiyacının artması ve kişiler arası etkileşim kanallarının çoğalmasına paralel bir şekilde, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konusundaki gelişmeler aslında dünyamızın ve ülkemizin gündemini ciddi şekilde meşgul etmekte. Tam da bu noktada esas odaklanmamız gereken şey; siber güvenlik noktasında tedbirler alabilmek” şeklinde konuşan Numan İleri, yerli ve milli çözümler üreterek siber güvenlikte dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda kritik bir noktada olduğunu belirtti.

VİDEO: 537
BAŞLIK: Yerli ve Milli Çözümler Üreterek Dışa Bağımlılığı Azaltmalıyız
KONUŞMACI: Numan İleri – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara