e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm


5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

“Sektörel Yaklaşım” adı verilen etkinliğin ikinci bölümünde; Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı Göksun Işıl Batmaz, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yiğit, Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu ve KVKK Uzmanı Ahmet Said Altın belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

13:30-13:50 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması – Göksun Işıl Batmaz – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı
13:50-14:10 Çalışanın Kullandığı Cihazlar Üzerinde İşverenin Denetim Yetkisi ve KVKK – Dr. Esra YİĞİT – Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
14:10-14:30 Kişisel Verilerin Algoritmik Hedeflemesi ve KVKK – Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU – Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
14:30-14:50 Ticari İleti Onayı ve Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayanarak İşlenmesi İlişkisi – Ahmet Said ALTIN – KVKK Uzmanı

VİDEO: 397
BAŞLIK: 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara