e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Üçüncü Bölüm


5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Üçüncü Bölüm

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

“Teknik Yaklaşım” adı verilen etkinliğin üçüncü bölümünde; Avukat Halil Murat Berberer, KVKK Uzmanı Mikail Ögürtay, KVKK Uzmanı Yasin Zengin, Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

15:10-15:30 Veri İhlallerine Sıklıkla Neden Olan Unsurlar ve Alınabilecek Önlemler – Halil Murat BERBERER – Avukat
15:30-15:50 Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Tedbirler – Mikail ÖĞÜRTAY – KVKK Uzmanı
15:50-16:10 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler – Yasin ZENGİN – KVKK Uzmanı
16:10-16:30 Yurtdışına Veri Aktarımı ve Kamu Kurumları Açısından Bulut Tabanlı Sistemlerin Kullanımı – Hamza Aytaç DOĞANAY – Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı
16:30-16:50 Kurumlarca Verilecek Hizmetlerde Çift Katmanlı Doğrulamanın Yapılması – Ersin CAN – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

VİDEO: 398
BAŞLIK: 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Üçüncü Bölüm
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara